OBORA

Obora to trójskrzydłowy budynek administracyjno-gospodarczy, zwany dziś „Podkową”. Niegdyś to właśnie on stanowił zasadniczy element kompozycyjny układu folwarku. Od strony dziedzińca galeria nawiązywała do stylu palladiańskiego i tworzyła niespotykany w zabudowaniach gospodarczych efekt estetyczny. W najbliższych latach planowana jest rewitalizacja obiektu.