MARMUROWA ŁAWKA

Marmurowa Ławka, zwana też Ławką Królewską pierwotnie znajdowała się na wyspie na stawie Młyńskim. Przywieziona została do Bukowca jesienią 1845 r. z Berlina lub Poczdamu, jako prezent Króla Fryderyka Wilhelma VI dla hrabiny von Reden. Konstrukcja przetrwała w dobrym stanie do lat 30. XX w. Po wojnie uległa całkowitej dewastacji. W ostatnich latach w przypałacowym stawie udało się odnaleźć marmurowe fragmenty, które obecnie przechowuje Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów. Trwają również intensywne prace rewitalizacyjne i istnieje duża szansa na odrestaurowanie budowli.