FUNDACJA DOLINY PAŁACÓW I OGRODÓW KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej powstała latem 2005 r. Jest organizacją, która w sposób bardzo aktywny stara się wypromować Kotlinę Jeleniogórską wraz z jej ogromnymi wartościami kulturowymi. To właśnie w wyniku jej starań, w 2012 r. udało się utworzyć na terenie Kotliny Jeleniogórskiej Park Kulturowy. Następnie uzyskać tytuł Pomnika Historii nadawany przez Prezydenta RP dla 11 z ponad 30 obiektów rezydencjonalnych. Fakt ten daje podstawy prawne i ogromne szanse do wpisu Doliny Pałaców i Ogrodów na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Poprzez różnorakie działania promocyjne, wydawnictwa, wydarzenia kulturalne, spotkania i konferencje FDPiO rozpowszechnia wiedzę o Kotlinie Jeleniogórskiej wraz z jej niezwykłym dziedzictwem kulturowym.

Jednym z założycieli Fundacji był jej wieloletni Prezes Piotr Napierała, inżynier budownictwa i konserwator zabytków architektury. Był również propagatorem idei ochrony zabytków, jako istotnej części dziedzictwa kulturowego. To właśnie z jego inicjatywy założenie pałacowo-parkowe w Bukowcu zyskuje obecnie drugie życie. Również idea Ornamental Farm staje się znana coraz szerszemu gronu.