PONURA KAPLICZKA

Pierwotnie nazywana Grotą ze Źródłem, znajduje się na stoku wzgórza, na którym leży Opactwo. Jest to mała murowana nisza, ze ściany której niegdyś wypływała woda, stąd pierwsza nazwa obecnej kapliczki.