PARK

Park krajobrazowy stanowi niewątpliwie największą atrakcją Bukowca. Założony został na przełomie XVIII i XIX w. przez hrabiego von Redena. Powstał jako pierwsze założenie romantyczne na Śląsku. Do dziś jest uznawany za dzieło wyjątkowe, łączące walory naturalnego krajobrazu podgórskiego z architekturą i przyrodą. Sam hrabia von Reden był autorem projektu parku. Wiadomo jednak, że w okresie powstawania założenia w Bukowcu przebywał ceniony twórca ogrodów H.K. Walther. Park ukształtowano w typie tzw. farmy ozdobnej (ornamental farm). Na jego terenie znalazły się elementy małej architektury charakterystyczne dla okresu romantyzmu.

Osiągnieciu wspaniałych efektów krajobrazowych sprzyjało naturalne ukształtowanie terenu: silne wylesienie pagórkowatego otoczenia, jego nawodnienie, pobliski las, niewielkie zagajniki, skupiska stawów i panorama Karkonoszy. Obecnie park zajmuje obszar ponad 120 ha. Na jego terenie znajduje się 10 stawów oraz liczne pawilony parkowe, obiekty architektury ogrodowej i naturalne kompozycje skalne.