ORNAMANTAL FARM

Pojęcie „Ornamental Farm”, choć w nieco innej formie, po raz pierwszy pojawiło się w pracy Stephena Switzera, projektanta ogrodów i pisarza opisującego wczesne ogrody angielskie w XVIII w. Oznaczało gospodarstwo ozdobne. Owa forma ogrodu miała uatrakcyjnić majątek ziemski, nie zmieniając jego zasadniczej funkcji i celu działania. Gospodarstwo rolne miało z jednej strony przynosić zysk i pełnić funkcje użytkowe. Z drugiej strony rezydencja arystokratyczna miała być otoczona atrakcyjną enklawą dla rekreacji i wypoczynku. Równocześnie taki sposób gospodarowania ziemią mógł uwrażliwiać na piękno pracujących w nim ludzi oraz odwiedzających. Od 1790 r. termin ten oznaczał również ozdobne budynki gospodarcze. Taką właśnie farmę założył na przełomie XVIII i XIX w. hrabia Fryderyk von Reden w Bukowcu.