GROTA KUTA W SKALE

Znajduje się na zachód od Opactwa, poniżej tzw. Ambony, nad rzeką Jedlicą. Została wydrążona w bliku skalnym na polecenie hrabiego von Redena przez górników z Wałbrzycha w 1796 r. na planie zbliżonym do koła. Przy ścianach jaskini znajdują się kamienne ławy. Dziś miejsce jest mało dostępne, a oś widokowa w kierunku Śnieżki zarosła samosiewami.