STUDNIA RENESANSOWA

Studnia renesansowa, nazywana także Studnią Templariuszy, znajdowała się dawniej na ścieżce prowadzącej od Wielkiego Stawu do Opactwa, przy rozwidleniu dróg pod dębami. Dziś w tym miejscu stoi tablica przedstawiająca i opisująca budowlę, która w czasie międzywojnia została sprzedana i trafiła na dziedziniec zamku w Namysłowie, gdzie znajduje się do dziś. Piaskowcową rzeźbę podarował hrabinie von Reden w 1820 r. przedstawiciel rodu von Zedlitz z Karpnik.